Sponsors
Certicate of Origin (CO)

1. Preferences

2. Non-Reciprocal Preferences

3. FTAs

4. Forms for CO

Upcoming Events
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານການເຂົ້າແຫຼ່ງທຶນຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານການເຂົ້າແຫຼ່ງທຶນຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງ. 2018-02-15
Member List
Membership Form
Job Announcement
Download Form
Visitor Statistics
» 1 Online
» 3 Today
» 24 Yesterday
» 156 Week
» 403 Month
» 709 Year
» 72797 Total
Date: 18.02.2018
ສຄອ.ສຂ ປະກອບສ່ວນຄອມພິວເຕີ ໃຫ້ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ພະລານໄຊ

ການປະກອບສ່ວນຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ,

ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາ 2017, ທີ່ຫ້ອງການສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໄດ້ມີການມອບຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ ຈຳນວນ 1 ເຄື່ອງ ຍີຫໍ້ HP, ມອບໂດຍ ທ່ານ ອາທິດລາຕີ ສະຫວັນຄຳ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງ ພ້ອມວິຊາການ, ຮັບໂດຍ ທ່ານ ປະພັນເດດ ທັດທະເບີສີ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເມືອງພະລານໄຊ ພ້ອມວິຊາການ 2 ທ່ານ. ໃນການມອບຄອມພິວເຕີ ໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງພະລານໄຊ ຮັບໃຊ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນວຽກງານດ້ານເອກະສານ ແລະ ໜ້າວຽກຕ່າງໆ ໃຫ້ວ່ອງໄວ, ພໍພຽງກັບໜ້າວຽກ. ທ້າຍສຸດນີ້ ຫ້ອງການສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສຫາະກຳແຂວງ ກໍຍິນດີ ແລະ ດີໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານຂໍອງເມືອງກໍ່ຄືຂອງແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນ ແລະ ວຽກງານດ້ານຕ່າງທດຳເນີນໄປຢ່າງສະດວກ.    

 

© 2016,Savanakhet Chamber of Commerce and Industry(SCCI),Lao PDR

Designed and Developed by Cyberia, Vientiane, Laos