Sponsors
Certicate of Origin (CO)

1. Preferences

2. Non-Reciprocal Preferences

3. FTAs

4. Forms for CO

Upcoming Events
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານການເຂົ້າແຫຼ່ງທຶນຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ວຽກງານການເຂົ້າແຫຼ່ງທຶນຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ໃນວັນທີ 28 ກຸມພາ 2018, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງ. 2018-02-15
Member List
Membership Form
Job Announcement
Download Form
Visitor Statistics
» 1 Online
» 3 Today
» 24 Yesterday
» 156 Week
» 403 Month
» 709 Year
» 72797 Total
Date: 18.02.2018
ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວທົ່ວ​ແຂວງ

ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວທົ່ວ​ແຂວງ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 05 ພຶດສະພາ(05) 2017 ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສີທົນ ນັນທະລາດ ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ກິລືໄຊ ຈັນໂທ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຂວງແລະ ທ່ານ ນາງ ວິລະຄຳ ສະຫວັນວາລີ ອຳນວຍການບໍລິສັດສະຫວັນວາລີການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໃນນີ້ທາງບໍລິສັດສະຫວັນວາລີການຄ້າຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ເປັນບໍລິສັດທຳອິດທີ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນກິດຈະກຳ ແລະ ຈຳດຳເນີນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະຄົບ 100 ບໍລິສັດທົ່ວແຂວງ. ເຊິ່ງຜ່ານການກວດກາ ສະຫຼາກສິນຄ້າພາຍໃນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນຕິດສະຫຼາກເປັນພາສາລາວໃສ່ສິນຄ້າທີ່ນຳເຂົ້າມາ ເພື່ອກຽມຈຳໜ່າຍໃຫ້ລູກຄ້າເປັນຢ່າງດີ ໂດຍບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ເຄື່ອງອຸປະໂພກ ແລພ ບໍລິໂພກ ເປັນສວນຫຼາຍ. ສຳລັບການລົງຊຸກຍູ້ການຕິດສະຫຼາກເປັນພາສາລາວຂອງບໍລິສັດຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ກໍ່ຄືຜູ້ນຳເຂົ້າສິນຄ້າພາຍໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າປະເພດອຸປະໂພກ ແລະ ບໍລິໂພກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ທັງເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຄຳສັ່ງເລດທີ 2501/ອຄໃຄພນ ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2016 ກ່ຽວກັບການຕິດສະຫຼາກສິນຄ້າເປັນພາສາລາວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຮູ້ຈັກວ່າສິນຄ້າຜະລິດຢູ່ໃສ, ແມ່ນໃຜ ຫຼື ບໍລິສັດໃດເປັນຜູ້ນຳເຂົ້າ ສັບພະຄຸນແນວໃດ ແລະ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ວັນ,ເດືອນ,ປີຜະລິດ ແລະ ວັນ,ເດືອນ, ປີໝົດອາຍຸ ຕ້ອງໃຫ້ມີຢ່າງຊັດເຈນ ຖ້າຫາກວ່ານຳໄປບໍລິໂພກແລ້ວມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບກໍ່ສາມາດຟ້ອງກັບບໍລິສັດທີ່ນຳເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍໄດ້. ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການດຶງເອົາລະບົບການຄ້າໃຫ້ເຂົ້າສູ່ການເປັນລະບຽບຍິ່ງຂຶ້ນ ອັນຈະເຮັດພວກເຮົາແກ້ໄຂໄດ້ກ່ຽວການຄ້າເຖື່ອນ (ພວກລັກລອບນຳເຂົ້າ) ອີກດ້ວຍ.

© 2016,Savanakhet Chamber of Commerce and Industry(SCCI),Lao PDR

Designed and Developed by Cyberia, Vientiane, Laos