Sponsors
Certicate of Origin (CO)

1. Preferences

2. Non-Reciprocal Preferences

3. FTAs

4. Forms for CO

Upcoming Events
Training for Companies Advanced Training on Eco and Defensive Driving Course
Training for CompaniesAdvanced Training on Eco and Defensive Driving Course Under “Sustainable Freight and Logistics in the Mekong Region” Project 04-06 April 2018, Savannakhet Province, Lao PDR 2018-02-27
Member List
Membership Form
Job Announcement
Download Form
Visitor Statistics
» 1 Online
» 3 Today
» 28 Yesterday
» 88 Week
» 497 Month
» 1472 Year
» 73560 Total
Date: 23.03.2018
ລາຍຊື່ສະມາຊິກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແວງສະຫວັນນະເຂດ
ລ/ດ ຊື່ວິສາຫະກິດ ຊື່ອຳນວຍການ ມືຖື  ຕັ້ງໂຕະ   ຕັ້ງໂຕະ  ແຟັກ Mail
01 ສະມາຄົມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບແຂວງ ທ່ານ ສົມພົງ ແສງສຸວັນຄຳ 2807 1786  041 252541    041 252542 Somphong 1786@gmail.com
02 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ຮຸ່ງເຮືອງຫຼັກ 19 ທ່ານ ຖໍ້ ຮຸ່ງເຮືອງ 55620452        
03 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບ-ເຟີນີເຈີ້ແສງດາວ ທ່ານ ແສງດາວ ຮຸ່ງເຮືອງ 2231 5287        
04 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ຫຼັກ 14 ທ່ານ ຄຽງ ອູ໋ສິດທິເດດ 5544 1579 041 212251 041 210345 041 212976 Khamlah.laodtch@gmail.com
05 ໂຮງງານໄມ້ປຸງແຕ່ງໄມ້ ຫຼັກ 13      041 210003    041 210003 Xasy_group@outlook.com
06 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ສຸພີຫຼັກ 12 ທ່ານ ສຸພີ ສຸລິຍະພັນ 55540151 041 210088   041 210099 Souphi.laowood@gmail.com
07 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບ ເຫວ້ສຸລິນ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ເລືອງສົມ 9711 4887 030 4684974     Khamlah.laodutch@gmail.com
08 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ພູມສະຫວັນ ທ່ານ ບຸນກອງ 5515 3044 9568 2444      
09 ໂຮງງານປຸແຕ່ງໄມ້ລັດຕະນະໂນນໄຊ ທ່ານ ກິ 9515 9666        
10 ໂຮງງານປຸແຕ່ງໄມ້ສຸລິຍະພາໄຊ ທ່ານ ສຳລານ 9168 7722        
11 ໂຮງງານເຟີນີເຈີ້ພູຂຽວ ຫຼັກ 3 ທ່ານ ພູທອງ ສະຫວັນໄຊ 5554 0242 041 213777   041 215011 Lao-gerwood@hotmail.com
12 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ພັດທະນາເຂດຈຸດສຸມລາດຫໍ້ ທ່ານ ບຸນກອງ 5515 3044 9568 2444      
13 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ໂພສີ ທ່ານ ນ. ໂພສີ ສິງຄຳປະເສີດ 98692888        
14 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ວາດສະໜາ ທ່ານ ຄຳຈັນ ສຸລິຍາພັນ 9155 5999 041 260329   041 260328 Kch_lao@yahoo.com
15 ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ຫຼັກ 10 ທ່ານ ກິລືໄຊ ຈັນໂທ 5554 0899 041 252099   041 214888 Chaleune@gmail.com
16 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ແສງສຸວັນຄຳ ທ່ານ ສົມພົງ ແສງສຸວັນຄຳ 2807 1786       Woodenpia2015@hotmail.com
17 ຫັດຖະກຳລູກຟຸກ ທ່ານ ແສງອາທິດ ກໍລະສັກ 5525 2909        
18 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ຟ້າຮຸ່ງ ທ່ານ ສຸກກະເສມ ບຸດຕະເວດ 9888 5988 041 212471      
19 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ມິດຕະພາບ ເມືອງພີນ ສ່ວນບຸກຄົນ ທ່ານ ວົງໃຈ ໄຊຍະກຸມມານ 55541503 041 213549   041 252358  
20 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ມິດສຳພັນ ສ່ວນບຸກຄົນ ທ່ານ ວົງໃຈ ໄຊຍະກຸມມານ 55541503 041 213549   041 252358  
21 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ເລັ່ງພັດທະນາ ທ່ານ ສົມພົງ ແສງສຸວັນຄຳ 2807 1780 041 252541   041 252542  
22 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ຈອມແພງ ທ່ານ ຈອມແພງ ຫຼ່ຽມສະໄຫວ 5530 5353 9994 0999      
23 ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງໄມ້ອາໂນໄຊ ທ່ານ ລັ່ງ 5574 3747 041 260777      
24 ໂຮງງານເຟີນີເຈີ້ລາວ ທ່ານ ນ. ຕູ່ນ 9990 5544 041 300288   041 300288 Lao-mixaygroup@hotmail.com
25 ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ໂດລາພາໂຊກ ທ່ານ ຄຳມ້າວ ໄຊວົງພະຈັນ 59015888        
26 ຮ/ງ ເຟີນີເຈີ້ ພັນຊະນະ ສ່ວນບຸກຄົນ ທ່ານ ສຸລິວັນ ພັນຊະນະ 9851 3958        
27 ຮ/ງ ເຟີນີເຈີ້ ວຽງສະຫວັນ ທ່ານ ນ. ສົມຫວັງ ອິນທິລາດ 9939 1111        
28 ໂຮງງານປຸແຕ່ງໄມ້ອຸດົມໄຊ ທ່ານ ແພງຕາ ຄຸດໄພທູນ 9195 6019 5574 0283      
29 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ຈັນສຸກ ທ່ານ ຈັນສຸກ ຮຽນສະຫວັນ 55156669        
30 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ໂມທິບ ທ່ານ ອຸ່ນແກ້ວ ພູນປະກອນ 55541095        
31 ຮ/ງ ເກດເຟີນີເຈີ້ ທ່ານ ເກດ ພົມມະວົງ 95040777        
32 ຮ/ງ ເຟີນີເຈີ້ ສິງທອງ ສ່ວນບຸກຄົນ ທ່ານ ສິງທອງ ວໍລະຈັກ 22774775 041 257006   041 257009  
33 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບ ອິນທິສານ ທ່ານ ລຳຈັນ ອິນທິສານ          
34 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ລັດຕະນະຄຳ ທ່ານ ແສງທະວີ           
35 ຮ/ງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ແຫຼ້ ( ເອັສວີກຣຸບ ) ທ່ານ ສົດ ວໍລະຈິດ           
36 ໂຮງງານເຟີນີເຈີ້ KP ສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານ ລັດທິສອນ ເກດຕະວົງ 98720999        
37 ສະມາຄົນ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທາງບົກແຂວງ     041 252625     Savannakhet.sta@hotmail.com
38 ບໍລິສັດ ມະນີວົງຂົນສົ່ງ ທາງບົກ-ທາງນ້ຳ ທ່ານ ນ. ສຸກສະດາ ປາມະນີວົງ 2266 2555 041 212162   041 300081 tds-sv@hotmail.com
39 ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງ ແລະ ສ້ອມແປງ ຈຳກັດ ທ່ານ ຄຳຜຸຍ ພົນເສນາ 2231 8981 041 212279      
40 ບໍລິສັດ ລາວບໍລິການຂົນສົ່ງ ຈຳກັດ ທ່ານ ສາຍຄຳ ພິມສະລາດ 5561 7003 041 252046     Laoffsvt@gmail.com
41 ບ/ສ ລາວນິດຊິນຂົນສົ່ງ ຈຳກັດ     041 260331   041 260325  
42 ບໍລິສັດ ລາວມີໄຊ ຂົນສົ່ງ ທ່ານ ຄຳຟອງ ວໍລະບຸດ 5505 8668 041 300288   041 300288 Lao-mixaygroup@hotmail.com
43 ບໍລິສັດ ຂົນສົ່ງສາກົນ ທ່ານ ບຸນຈັນ ເກດຕະວົງ 55449699 041 252426   041 213014 Thoonsavan@yahoo.com
44 ສາມາຄົມ ຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານທາງບົກ ທ່ານ ຫວາ ທຸມສະຫວັນ 55645704 041 212056   041 213470 Song_laos@hotmail.com
45 ບໍລິສັດ ສ້ອມແປງແລະຂົນສົ່ງໂດຍສານ ທ່ານ ຫວາ ທຸມສະຫວັນ 55645704 041 212056   041 213470  
46 ສະມາຄົມ ຫັດຖະກຳແຂວງ ທ່ານ ນ. ສົງບັນດິດ ຍົດໝັ້ນຄົງ 5552 6398 041 253325   041 253326 Song_laos@hotmail.com
47 ບໍລິສັດ ທົງລະຫາສິນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ  ທ່ານ ນ. ກິລະຄອນ 9822 9819 041 212398   041 212316 Khansana_laos@gmail.com
48 ຮ້ານຊ້າງເຜືອກ ທ່ານ ນ.ໂສລານິນ ສຸລິນພູມີ 5554 2255 041 214863   041 214688  
49 ຮ້ານຜ້າຝ້າຍ - ຜ້າໄໝ ນາງ ຫຼອຍທອງ ທ່ານ ນ. ຫຼອຍທອງ ນາທີທອງ 5549 8231        
50 ຮ້ານແຕ໋ງ (ໄຫມ-ຝ້າຍ) ທ່ານ ນ. ອຸລາວັນ ອິນທິລາດ 5838 5111        
51 ຮ້ານຫັດຖະກຳຕໍ່າແຜ່ນ ລະຫານ້ຳ ແມ່ເຫວີຍ ທ່ານ ນ. ເຫວີຍ ຂັນຈະເລີນ 2844 4550        
52 ຮ້ານຜະລິດຕະພັນ ສະໝຸນໄພ ພູເຂົາຄວາຍ ທ່ານ ນ. ວິໄລພອນ ຂັດຕິຍະລາດ 5557 2407        
53 ສູນຫັດຖະກຳ ລາວເຮົາ ທ່ານ ປະສິດ ວິຣິຍະຍຸດທະມາ 5554 0226 5674 1119 6686316-9518 041 212292 Laohouseder@gmail.com
54 ກຸ່ມຜະລິດຕະພັນກະສິກຳສະໝຸນໄພ-ແຜ່ນແພຝ້າຍ ທ່ານ ນ. ຄຳແສນ ພິມມະວົງ 2242 2849 030 2826570     Khamsenep@gmail.com
55 ຮ້ານຜ້າຝ້າຍ-ຜ້າໄໝ ນາງ ຕິ໋ງ ທ່ານ ນ. ຕິ໋ງ 7836 9699        
56 ສ/ຄ ສົ່ງເສີມການຜະລິດ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາແຂວງ ທ່ານ ວິໄຊ ສົມຈະເລີນ 5564 3765 041 252196 041 252560   Vixaychaleun_EIT_comp@yahoo.com
57 ໂຮງງານຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບ ກາໂບແດງ ທ່ານ ດ່ຽວ ຄຳເພັງ 5541 0746        
58 ເຈເກວາລາ ຟຣາມ ທ່ານ ຂັນເງິນ ແສງສະຫວ່າງ 5506 5550       Savankhanh@yahoo.com
59 ບໍລິສັດ ລາວມີໄຊ ຟຣາມ ທ່ານ ຄຳຟອງ ວໍລະບຸດ 5505 8668 041 300288     Lao-mixaygroup@hotmail.com
60 ກຸ່ມການຄ້າແຂວງ ທ່ານ ເລືອງໄຊ ບຸນໂຊກວັນ 2212 7777 041 253325   041 253326 Savanakhet.lao@gmail.com
61 ກຸ່ມບໍລິສັດ ດາວເຮືອງ ສະຫວັນນະເຂດ ທ່ານ ນ. ລັດຕະນະພອນ ພິມມະສອນ 2261 9899 041 213666 041 212492 041 212493 Kaitocksv@gmail.com
62 ບໍລິສັດ ສະຫວັນວາລີການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ທ່ານ ອຸດົມ ສະຫວັນວາລີ 5554 0048 041 212330   041 212949 SAVANVALY@hotmail.com
63 ວິສາຫະກິດການຄ້າເລກ 2 ທ່ານ ບຸນທະວີ 2804 4729 5564 2330 041 212204 041 212204  
64 ບໍລິສັດ ທົງມະນີຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ທ່ານ ນ. ອະລິສາ ແສງລາດ 5554 0502 7774 2169 041 215218-9 041 253343 Thongmani@hotmail.com
65 ກຸ່ມບໍລິສັດ ດວງເດືອນ ການຄ້າ ທ່ານ ນ. ແສງພະສຸກ 2261 6909 041 253222   041 253222  
66 ບໍລິສັດ ພອນທະວີການຄ້າ ທ່ານ ບຸນທະວີ ແກ້ວວົງເງິນ 2231 8313 030 9492540     PHONTHAVY2001@yahoo.co.TH
67 ບໍລິສັດ ຈະເລີນການຄ້າ ທ່ານ ນ. ອໍລະໄທ ຈັນໂທ 9781 9651 041 251345   041 214888 OrathaychanTho@gmail.com
68 ບໍລິສັດ ການຄ້າເລກ 11 ທ່ານ ແກ້ວວິເສດ ບຸນໂຊກວັນ 2259 9999 041 212541   041 212198 Thavixay.imp.exp@gmail.com
69 ບໍລິສັດ ສິລິນທອນ ການຄ້າ ທ່ານ ບຸນສະຫຼອງ ຈັນທະວົງ 9978 8999 041 253371     silinThone@yahoo.com
70 ບໍລິສັດ ຂວັນໃຈການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ທ່ານ ນ.ວິພາດາ ອະນຸລັງສີ 5553 4051 041 253262   041 253263 Anoulangsy@gmail.com
71 ບໍລິສັດ ໄຊທະວົງ ການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ທ່ານ ໄຊຍະນາ ສະຫວັນຄຳ 7722 0345 041 253337   041 253338 saythavong@yahoo-com
72 ບໍລິສັດ ຮຸ່ງເຮືອງຊັບອຸດົມການຄ້າ ທ່ານ ນ. ວັນ ຊະນະມີໄຊ 55541330 041 260266     hunghueng@hotmail.com
73 ບ/ສ ສະຫວັນມີໄຊການຄ້າຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ທອງວິນ ໄຊຍະວົງ 2355 9955 041 212338     savanmixay@hotmail.com
74 ບ/ສ ພຸດທະວົງການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ນ. ມາລີ ພຸດທະວົງ 7774 8555 041 251456     malyPTV@gmail.com
75 ບ/ສ ເກດສະໜາການຄ້າ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ ທ່ານ ນ. ນ້ອຍ ລຳພັນ ລາດຊະພົງ 2247 2888 041 252612     ketsana998@gmail.com
76 ບໍລິສັດ ຈັນຫອມ ຈຳກັດ ທ່ານ ຄຳປະສົງ ເຈົ້າຂຽວ 2354 9999       mtsavanh@gmail.com
77 ບໍລິສັດ ດວງສະຫວັນ ການກະເສດ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ທ່ານ ນ. ດວງສະຫວັນ ອຸດົມສິນ 9990 8014 030 475 4051      
78 ບໍລິສັດ ວີກະໂຣບເບີລ ອິມແປັກ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ທ່ານ ວິລາວົງ ວີລາການດີ 5551 2955 041 300129     avgimpexlao@gmail.com
79 ບໍລິສັດ ທະວີສຸກ ການຄ້າ ທ່ານ ນາງ ແສງດາວ ທະວີສຸກ 9820 3938        
80 ບໍລິສັດ ອາໂນມາ ການຄ້າ ທ່ານ ຄຳໄສ ມູນທິລາດ 2332 9036       khamsay.mounthilath@gmail.com
81 ບໍລິສັດ ໄຊຈະເລີນການຄ້າ ທ່ານ ສີເຮືອນ ຫານມົນຕີ 2360 5444 041 212515   041 212695 keamanyvone@yahoo.com
82 ບ/ສ ໄທ-ລາວ ເວຍການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ນ. ສຸວັນນະຄອນ 5517 8732       xaysytravelcoltd@gmail.com
83 ບໍລິສັດ ຊວນເຢ ລາວ ຈຳກັດ ທ່ານ ລືໄຊ ບົວປາວ 2292 9047 030 5361 999     Bleexay@yashoo.com
84 ບໍລິສັດ ວິໄຊຈະເລີນການຄ້າ ທ່ານ ວິໄຊ ສົມຈະເລີນ 5564 3765 041 252196   041 252560 Vixaychaleun_EIT_comp@yahoo.com
85 ບໍລິສັດ ອໍໂຕ້ສະຫວັນ ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ ຈັນສົມພູ 7727 2772 041 21355   041 212350 Zero-hung@hotmail.com
86 ບໍລິສັດ BJ ການຄ້າ ທ່ານ ໄຊຍະບຸດ ຂຸນສັກດາ 55517513 041 253 233   041 252040 hai_kounsackda@hotmail.com
87 ບໍລິສັດ ກະເສດລາວ ຈຳກັດ ທ່ານ ນ. ຊາຢາດາ ບົວນາເມືອງ 9130 8328 030 9920 337      
88 ກຸ່ມບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງແຂວງ ທ່ານ ບຸນລ່ຽນ ບາງບົວລຽນ 5554 0992 041 253325   041 253326 Savannakhet.lao@gmail.com
89 ບໍລິສັດ ສະຫວັນຄຳກໍ່ສ້າງເຄຫາ-ຂົວທາງ ທ່ານ ອາທິດລາຕີ ສະຫວັນຄຳ 22211359 041 251559   041 251559 savankham_athitlaty@yahoo.com
90 ບໍລິສັດ KPL ກໍ່ສ້າງ ທ່ານ ຄຳເພັດ ສູນທະລາລັກ 55540080 041 214472   041 214472 ThanavaTh_electric@hotmail.com
91 ລ/ກ ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານແຂວງ ສຂ ທ່ານ ສົມສັກ ອິນມະນີ 9995 0200 041 212277   041 213659  
92 ບ/ສ ຫຼວງຄຳແດງພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງ ທ່ານ ບຸນລັບ ຫຼວງຄຳແດງ 55540007 041 212555   041 215416  
93 ບ/ສ ໜູຄຳກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານແລະຂົວທາງ ທ່ານ ໜູຜາດ ທິລະວົງ 5554 0317 041 214233   041 214233 Khampheng-inThaseng@yahoo,com
94 ບ/ສ ສະຫວັນກໍ່ສ້າງ-ອອກແບບສ້ອມແປງເຄຫາສະຖານ ທ່ານ ສຸພັນ ມະນີວົງສັກ 55063060 041 212206   041 214431 Savankosang@gmail.com
95 ບ/ສ ບີແອລ ( BL ) ກໍ່ສ້າງ ທ່ານ ບຸນລ່ຽນ ບາງບົວລຽນ 5554 0992        
96 ບໍລິສັດ ເທບທາລາ ກໍ່ສ້າງແລະສ້ອມແປງເຄຫະສະຖານ ທ່ານ ສິດທິພົນ ໄຊຍະວົງ 5574 5407 041 252702   041 252702 ThepThala@yahoo.com
97 ບໍລິສັດ ຄູນເງິນກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງຊົນລະປະທານ ທ່ານ ຄຳພັດ ວົງສາ 2231 1683        
98 ບໍລິສັດ ຄູນຊັບ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ທ່ານ ນ. ນິດດາວອນ ດວງມາລາ 5566 5657        
99 ບໍລິສັດ ຈຳປາລາວກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ທ່ານ ສົມບູນ ຣາຊະພົນ 5551 2039 54066512 041 212763    
100 ບ/ສ ສຸທິວໍລະດາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ແອັດ ສຸດທິວໍລະດາ 9744 5888        
101 ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ ກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ຄຳພູວັງ ໂກວິນ 2231 1650 041 214394      
102 ບໍລິສັດ ລາວມີໄຊ ກໍ່ສ້າງ ທ່ານ ຄຳຟອງ ວໍລະບຸດ 5505 8668 041 300288   041 300288 lao-mixaygroup@hotmail.com
103 ບໍລິສັດ ເທບໄຊສິນ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ພູຂັນ ສີຈັນທອງທິບ 2231 2757 041 252426   041 213014 Thoon.sichanhThongThip@gmail.com
104 ບໍລິສັດ ຊາສີ ກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ແລະຂົວທາງ ຈຳກັດ     041 210003   041 210003 xasy_group@outlook.com
105 ກຸ່ມທຸລະກິດ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າແຂວງ ທ່ານ ອາທິດລາຕີ ສະຫວັນຄຳ 2221 1359 041 251559 041 253325 041 253326 Savankham_aThitlaty@yahoo.com
106 ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ ສຂ     041 213688   041 212046  
107 ບໍລິສັດ ເອເລັກໂຕນິກລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ແສງລາວີ ສະຫວັນຄຳ 5554 0455 041 260559   041.251559 Savankham_aThitlaty@yahoo.com
108 ລ/ກ ກໍ່ສ້າງ - ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຄົບວົງຈອນ ໄຊສົມບູນ ທ່ານ ບຸນທົມ ໄຊຍະວົງ 2233 7632 041 215128   041 215128  
109 ບ/ສ ວະລິນທອນການໄຟຟ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ຄຳພູຫຼົງ ລາຊາພູມີ 2263 1799       Lrsaphou@gmail.com
110 ບ/ສ ເພັດໄພລິນ ການໄຟຟ້າຈຳກັດ ທ່ານ ນ.ອຸດຕະມະ ພູມສະຫວັນ 2231 3602 5554 0151 041 252173 041 251846 phetphaylin_ppl@hotmail.com
111 ບໍລິສັດ ແກ້ວມຸງຄຸນການໄຟຟ້າ ທ່ານ ພູມີ ແກ້ວກຸມມານ 5564 2008 030 5354162     Keomoungkhounkmk@hotmail.com
112 ບໍລິສັດ ດອນເອເລັກໂຕຣນິກ ທ່ານ ວຽງຄອນ ເທບບົວລີ 5595 5372 041 213502     VK.Thepboualy@gmail.com
113 ບໍລິສັດ ພູນທະວີຊັບການໄຟຟ້າ ທ່ານ ນ. ມີນາ ແສງສຸລິຈັນ 2277 6644 041 260318     Phounthavysab@gmail.com
114 ບໍລິສັດ ສົມພອນທິບກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ທ່ານ ສົມສະນິດ ວົງລາ 9745 4545 55892504 5626 7555    
115 ບໍລິສັດ ສະຫວັນວິສະວະກຳການໄຟຟ້າ ທ່ານ ສະເນ່ຫາ ບຸບຜາ 5513 9999 041 212263     Sneha_boupha@yahoo.com
116 ບໍລິສັດ ສຸລິວົງ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ທ່ານ ນ. ວົງພະຈັນ ບຸດສະບົວບານ 9894 6777 041 214173     Soulivong568@gmail.com
117 ບໍລິສັດ ເພັດມະນີ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ທ່ານ ກ່ອງແກ້ວ ນວນທະວົງ 5555 8678 5449 8699      
118 ບໍລິສັດ PPS ການໄຟຟ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ພອນປະເສີດ ອິນທິສານ 9754 2666        
119 ບໍລິສັດ ເທບທາລາ ການໄຟຟ້າ ທ່ານ ສິດທິພົນ ໄຊຍະວົງ 5574 5407 041 252702   041 252702 ThepThala@yahoo.com
120 ບໍລິສັດ ທິບສະຫວັນ ການໄຟຟ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທ່ານ ນ. ທິບສະຫວັນ ວໍລະທຳນຽມ 5913 3188        
121 ບໍລິສັດ ທະນາວັດ ການໄຟຟ້າ ທ່ານ ຄຳເພັດ ສູນທະລາລັກ 5554 0080 041 214472   041 214472 ThanavaTh_electric@hotmail.com
122 ບໍລິສັດ BL ການໄຟຟ້າ ທ່ານ ບຸນລ່ຽນ ບາງບົວລຽນ 5554 0992        
123 ກຸ່ມໂຮງສີເຂົ້າແຂວງ ທ່ານ ນ. ນາລີ ຍົດໃຫຍ່ 5543 0693 041 253325   041 253326 Savannakhet.lao@gmail.com
124 ໂຮງສີເຂົ້າ ທ່ານ ນ. ນາລີ ຍົດໃຫຍ່ 5544 0693        
125 ໂຮງສີເຂົ້າ ບ້ານນາຈານ ທ່ານ ເສັງ ຫານຊະນະ 55645644        
126 ກຸ່ມ ໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ ແລະ ຮ້ານຫານແຂວງ     041 253325   041 253326  
127 ໂຮງແຮມ ແພໄຫມ  ທ່ານ ພຸດທະຫວັດ ແກ້ວຫານາມ 95404406 030 9222189      
128 ໂຮງແຮມ ພູມີໄຊ  ທ່ານ ນ. ພູວີ ບຸດສົມສີ 2260 1113 041 260269      
129 ໂຮງແຮມ ສາຍເງິນ   2266 3338 041 260349 9133 3363 041 260383  
130 ໂຮງແຮມ ຮຸ່ງທິບ ທ່ານ ນ. ວິລະຄອນ 5586 0706 041 212262 041 213229 041 213230 Hoongthip-hote@outlook.co.th
131 ໂຮງແຮມ ດາວສະຫວັນ ຣີສອດ-ສະປາ ທ່ານ ນ. ພອນສະຫວັດ ເຄນມະນີ 2839 6888 041 252188 041 252199 041 213999 phonesavath.kh@daosavanh.com
132 ໂຮງແຮມ ສຸລິນສຸກ ທ່ານ ສຸລິນ ອິນທະວົງ 5554 0241 041 213436   041 213436 Soulinsoukhotel@gmail.com
133 ໂຮງແຮມ ດອກບົວ ທ່ານ ຫງວຽນງ໋ອກລຽນ 9681 8668 041 252546      
134 ໂຮງແຮມ ລັດຕະນະສະຫວັນ ທ່ານ ນ. ສີສົມພອນ ລັດຕະນະວົງ 5554 0211 041 253211   041 253211  
135 ໂຮງແຮມ ສົມຈິດຈະເລີນໄຊ ທ່ານ ສົມຈິດ ສຸລິຍົງ   041 252349   041 213165  
136 ໂຮງແຮມ ເທບພົມມາ ທ່ານ ນິນພະການ 5505 7999 7700 1166 041 252383 041 252383  
137 ໂຮງແຮມ ປະສິດເພັດວຽງໄຊ ທ່ານ ແອນ້ອຍ ໄຊຍະຈັກ 9943 4322 041 260252     ALAVANH_Nang@yahoo.com
138 ເຮືອນພັກ ທິບພອນໄຊ ທ່ານ ກິຫຼ້າ ບຸດສົມສີ 2274 6197 2231 9173 041 4992137    
139 ເຮືອນພັກ ທິບສະຫວັນ ທ່ານ ວົງໃຈ ໄຊຍະກຸມມານ 5554 1503 041 213549   041 213549  
140 ເຮືອນພັກ ສະຫວັນທອງ ທ່ານ ນ.ສະຫວັນທອງ ຈັນດີໂຊດ 2263 3888 041 253031     YOD.SVT@gmail.com
141 ເຮືອນພັກ ຄຳສະຫວັນ ທ່ານ ວຽງສະຫວັນ ລັດຖະວົງ 2277 9166        
142 ເຮືອນພັກ ລີນ້າ ທ່ານ ຫົງຄຳ ໂພທິສານ 5564 0697 041 212404   041 212404 Leenaguesthouse@hotmail.com
143 ຣີສອດ ແລະ ສວນນ້ຳ ສຸລິນສຸກ ທ່ານ ສຸລິນ ອິນທະວົງ 5554 0241        
144 ຮ້ານ ເພື່ອນກັນ ທ່ານ ວິລະເດດ ສີຊານົນ 5560 7076 2266 7722      
145 ເຮືອນພັກ ວຽງໄຊ 1 ທ່ານ ວິໄຊ ແກ້ວບຸດສີ 9994 5999 041 214895     Vixay.sepon@gmail.com
146 ເຮືອນພັກ ວຽງໄຊ 2 ທ່ານ ວິໄຊ ແກ້ວບຸດສີ 9994 5999 041 252466     Vixay.sepon@gmail.com
147 ເຮືອນພັກ ລີລາວະດີ ທ່ານ ນ. ບຸດສະດີ   030 9284964   041 212732  
148 ຮ້ານປີ້ງແບ້ ພົງເພັດ ທ່ານ ສົມພົງ ພິມວົງສາ 5537 6792 2278 8482      
149 ຮ້ານອາຫານ ພູນສຸກ ທ່ານ ນ. ອະນົງລັດ ລານພູນສຸກ 9910 7728 9606 3777 030 9670384    
150 ຮ້ານອາຫານ ນານາ ເບຍ ທ່ານ ຈັນທະລາ ໄຊຍະລາດ 5563 3039 9740 1666      
151 ຮ້ານອາຫານ ບູນກາເຟສົດ ທ່ານ ສົມບູນ ສຸລິນທາ 041 215190 041 210559 041 215625    
152 ຮ້ານຊີ້ນດາດ ລູກຟຸກພາໂຊກ ທ່ານ ນ. ຈີ 2266 1234        
153 ພັດຕະຄານ ໄພລິນ ທ່ານ ນ. ຫຼ້ານ້ອຍ 9581 8833 030 5146222   041 260328 Kch_lao@yahoo.com
154 ຮ້ານອາຫານ ເອັນ ແອນ ເອັນ ມູມສະບາຍ ທ່ານ ນ. ຈິນດາພອນ ຈະເລີນສຸກ 5595 8222 5617 2222 041 212320   thittaphone@gmail.com
155 ຮ້ານອາຫານ ລາວເຮົາ ທ່ານ ນ. ສຸກັນຍາ ວິລິຍະຍຸດທະມາ 5252 8864 030 4862986 6686379 1929   Laohouseder@gmail.com
156 ຮ້ານອາຫານ ສະຫວັນ ລາວເດີມ ທ່ານ ນ. ປອຍ 7888 8770 041 252125 66918625554   savanlaoderm205@gmail.com
157 ຮ້ານມ່ວນຊື່ນ ທ່ານ ຄູນຕາ ພັນມະນີ 99840083 041 260270      
158 ຮ້ານອາຫານ ບຶງວະ ວັງສະຫວັນ ທ່ານ ສະຫມຽນ ມະນີວົງສ໌ 78787234 97990189      
159 ຮ້ານອາຫານ ບຶງວະ ເບຍ ທ່ານ ຄຳເຟື່ອນ ທອງມະຫາ 55443070        
160 ເຮືອນພັກ ທາຮາ ທ່ານ ນ.ສຸພາວັນ ໄຊຍະວົງ 22623222 55231916      
161 ຮ້ານອາຫານ ລະບຽງນາ ທ່ານ ສີໝອກ ກ້ອນມະນີໄຊ 77214488 55608586      
162 ເຮືອນພັກ ແມ່ຂອງ  ທ່ານ ພອນໄຊ 5832 4695 041 212249      
163 ເຮືອນພັກ ສະຫວັນແກ້ວໃຈ ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ສີຊະນະມຸງຄຸນ 5292 0888 030 5032960 030 5074054    
164 ກຸ່ມ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ທ່ານ ທົງໄຊ ພິທຳມາ 5554 0433 041 251972   041 253376 thongxayp@hotmail.com
165 ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ AP ຈຳກັດ ທ່ານ ນ.ອະໄພທອງ ຍອຍບົວກ່ອງ 9690 6595 041 214436   041 214436 a.ptravel999@yahoo.com
166 ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວສະຫວັນບ້ານເຮົາ ທ່ານ ສອນທະວົງ ເຄນນະວົງ  5554 0693 041 212202 041 212944 041 212944 Sbtour@laotel.com
167 ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວສຸກນະພາ ຈຳກັດ ທ່ານ ນ. ຈູມມາລາ ດວງຈັນຫອມ 5544 7832 905376705 0896198823   V2c_tour@yahoo.com
168 ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວໂກເດີ້ນແລນ ທ່ານ ນ.ວິໄລວັນ ຈັນທະວົງ 5656 2696 041 212759   041 212175  
169 ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ  S.K ທ່ານ ທົງໄຊ ພິທຳມາ 5554 0433 041 251972   041 253376 thongxayp@hotmail.com
170 ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວສໍອຸດົມຊັບ ທ່ານ ພອນສະຫວັດ ອາດສະພັງທອງ 2262 2307       tergsotour@yahoo.com
171 ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ດາວຮຸ່ງ ທ່ານ ວັງດິ່ງ ໄຊຍະວົງ 9196 6868 5554 0400 041 212343 041 212343 daohungtravel@hotmail.com
172 ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ແຮ່ - ຊາຍ ແຂວງ ທ່ານ ນ. ໂນະ ຕົ້ນພານິດ 5554 0325 041 214267   041 253099  
173 ບໍລິສັດ ທ່າອຸດົມ ແຮ່-ຊາຍ ທ່ານ ຄຳປະສົງ ພູມສຸທິດ 5554 0170 041 214888      
174 ບໍລິສັດ ຕົ້ນພານິດແຮ່-ຊາຍ  ທ່ານ ນ. ໂນະ ຕົ້ນພານິດ 55540352 041 214267   041 253099  
175 ບໍລິສັດ ອຸດົມຊັບ ແຮ່-ຊາຍ ທ່ານ ກິສຸພາບ ໄຊຍະສອນ 5913 6081 041 212990   041 212022  
176 ບໍລິສັດ ສະຫວັນຄຳ ແຮ່-ຊາຍ ທ່ານ ອາທິດລາຕີ ສະຫວັນຄຳ 2221 1359 041 251559      
177 ກຸ່ມ ອາຫານ-ຢາ ແລະ ການປິ່ນປົວແຂວງ ທ່ານ ດຣ ຄຳເພັດ ຂາວສະຫງ່າ 5554 0734 041 253325   041 253326 khaosangaphet@gmail.com
178 ບໍລິສັດ CBF ການຢາ ສຂ ທ່ານ ດຣ ຄຳເພັດ ຂາວສະຫງ່າ 5554 0734 041 251826   041 251826 savancbf@hotmail.com
179 ໂຮງງານ ຜະລິດນ້ຳກ້ອນປາໂລມາ     041 212181   041 251112 Lomakham88888@gmail.com
180 ໂຮງງານ ສະຫວັນນ້ຳທິບ ທ່ານ ສົມເພັດ ຈັນສົມພູ 5674 1111 041 213555   041 212350 Diep55@hotmail.com
181 ໂຮງງານຜະລິດນ້ຳດື່ມ ໂບແດງ ທ່ານ ດ່ຽວ ຄຳເພັງ 5541 0746        
182 ບໍລິສັດ ເບຍສະຫວັນ ທ່ານ ໂອໄທ ຊາສີ 9988 8282 041 210003     beersavan_2010@yahoo.com
183 ບໍລິສັດ ທະວີໄຊ ການຢາ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ທ່ານ ນ. ນິລະມົນ ບຸນໂຊກວັນ 5679 9999 041 212541   041 212198 thavizay.imp.exp@gmail.com
184 ກຸ່ມ ສຶກສາພາກເອກະຊົນແຂວງ ທ່ານ ດຣ ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ 5554 0010 041 260275   041 252034  
185 ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດເຕັກໂນໂລຊີ ທ່ານ ດຣ ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ 5554 0010 041 260275   041 252034 souk1551967@hotmail.com
186 ວິທະຍາໄລ ສະຫວັນບໍລິຫານທຸລະກິດ ທ່ານ ຄຳເພົ້າ ພັນທຸລາດ 5592 1777 041 260049   041 253229 Sabac_phao@hotmail.com
187 ວິທະຍາໄລ ສາດສະຫວັນບໍລິຫານທຸລະກິດ ທ່ານ ວິລະພັນ ຣາຊະພົນ 5554 1823 041 253252   041 253252 vilaphan1@gmail.com
188 ບ/ສ ຊີມັງລາວ ສະຫວັນນະເຂດຈຳກັດ ທ່ານ ຄຳສອນ ເນົາວະລັດ 23993 725 041​ 219004   041 219004 Laoscp@yahoo.yahoo.com
189 ບໍລິສັດ ໂອໂຕເວີນດ໌ (ໂຄລາວດີວີລົບພິງ )ຈຳກັດ     041 213353 041 260437 041 210030  
190 ໂຮງງານ ຜະລິດຖົງຢາງ ທ່ານ ດາກອນ ສູນດາລາ 5554 8333 5576 6666 041 212403 041 212795 dakone999@.yahoo.com
191 ບ/ສ ປຸງແຕ່ງແປ້ງມັນຕົ້ນເຊໂປນຈຳກັດ ທ່ານ ຟາມ ກົກ ເຕົ່າ 9893 9573       tau.qng@gmail.
192 ບ/ສ ສະຫວັນປາຊິຟີກ້າ ດີວີລົບເມັນ ຈຳກັດ   041 260241 041 210555   041 260242 enguiry@savanpark.com
193 ບ/ສ ກຣາຟອິນດາສະຕຣີ ທ່ານ ນ. ລັດສະໝີ 5617 5311        
194 ຮ/ງ ລາວພາວເວີ້ໂປຣ ເມນູແຟັກເຈີ້ລິ້ງ ຈຳກັດ ທ່ານ ສຸວັນນະຫົງ 9654 3666 7775 5199     souvannahong@live.com
195 ລ/ກ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຟ້າ ສຂ     041 212133   041 251129  
196 ບ/ສ ຄູນໄຊພັດທະນາ ຂຸດຄົ້ນຫີນກາວ ສຂ ທ່ານ ດວງສີ ໄຊຫວ່າງ 2230 0797 041 212595   041 212509 khounxaygygsum@yahoo.com
197 ຮ/ງ ຫຼັງຄາເຫຼັກ SNP ທ່ານ ນ. ບຸນທະວີ 2355 5523 041 260330   041 06328 snpsteel 2012@hotmail.com
198 ບໍລິສັດ ສະຫວັນເວກັດ ລາວ ຈຳກັດ     041 252200   041 252244 savan.reservation@savanvegas.com
199 ຮ/ງ ຜະລິດຢາງປລາສຕິກ ຫວຽດ-ລາວ ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ສີຫາວົງ 9133 2222 9986 8788 030 9816111   nhuavietlao@gmai.lcom
200 ບໍລິສັດ KP ບິວລາວ ທ່ານ ນ. ເພັດວິໄລ ພິພັດທະນາ 2230 4433 041 210036   041 210037 tai_usagi7525287@hotmail.com
201 ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງມິເນໂຣນ ທ່ານ ນ. ລັດສະນີ ສີສານ 2221 3255 041 212686   041 213616 ladsany.sisane@mmg.com
202 ຮ/ງ ບັນຈຸອົກຊີແຊນ ທ່ານ ສີສຸລິນ ໂຊກໄຊ 5554 0015 041 251044     sisulin99@hotmail.com
203 ບໍລິສັດ ໄອເຕັກສະຫວັນ ທ່ານ ນ. ສອນສາຍຝົນ ພິມມະສອນ 9996 8050 041 260346   041 260350 sonesayfhon@hotmai.lcom
204 ບໍລິສັດ ທີ່ປຶກສາ PPS ທ່ານ ນ. ພອນວິໄລ ບຸນພາຄົມ 9820 3938       phonvilay@gmailcom
205 ຮ້ານຕ່າຍ ນວດແຜນບູຮານ ທ່ານ ນ. ຕ່າຍຄຳ ມາລາບັນດິດ 7888 8744 9993 3395 030 9441608    
206 ໂຮງງານຖ່ານຂາວ ແກ້ວເທວີ ທ່ານ ນ. ແກ້ວເທວາ  ຈັນທະພົນ 2362 2772 041 260035     laoddk@navercom
207 ບໍລິສັດ ທັອບເມກ້າ ອິນເຕີເນເຊິນນໍກຣຸບ ທ່ານ ຟານ ເຈ 9948 2588       mginternationllos@gmailcom
208 ບໍລິສັດ ຄູນຄຳຜະລິດເຫຼັກເສັ້ນກາຊ້າງຄູ່ ຈຳກັດ     041 210006   041 210006 offce@kkgstee.lcom
209 ບໍລິສັດ ວີໂຄຜະລິດຖ່ານບໍລຸງປ່າ-ປູກປ່າຈຳກັດ ທ່ານ ນ. ອົບແກ້ວ ຄູນສີ 9551 0370 030 9084 044     KCW0369@hanmai.lcom
210 ໂຮງງານຜະລິດເສົາໄຟຟ້າ VL ທ່ານ ຄຳເພັດ ສູນທະລາລັກ 5554 0080 041 214 472   041 214 472 thanavth_electric@hotmai.lcom
211 ຮ້ານ ຂາຍຄຳ ລີຈຽນ ທ່ານ ນ. ນິພາພອນ   041 253 234   041 253 234  
212 ບໍລິສັດ ຟູລິລາວ ຈຳກັດ ທ່ານ ນ. ເພັດສະໝອນ ອິນທິສານ 9948 1824 041 251678     tik@ful.icom.hk
213 ບໍລິສັດ ຢາສູບຫົງຖາໂຊກດີ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ     041 212780   041 212778  
214 ຫຼາດ ເທບທາລາ ທ່ານ ສິດທິພົນ ໄຊຍະວົງ 5574 5407 041 252702   041 252702 thepthala@yahoocom
215 ຕະຫຼາດ ວາດສະໜາ ທ່ານ ຊ້າງ ວາດສະໜາ ໄຊມຸງຄຸນ 9960 3999 041 212093     sang.xay@gmai.lcom
216 ບ/ສ ເອັສຊີລໍ ລາວ ຈຳກັດ  ທ່ານ ກິດຕິພົງ ທົງຕະພົບ 5959090 041 210 516 041 260416 ທ.ລິທິເດດ  
217 ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ສຂ ທ່ານ ນ. ໂອເລັດ ແກ້ວດວງສີ 5595 4789 041 212261 041 215048 041 212723 bcelsvn@bcel.com,la
218 ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສຂ     041 212226   041 212856  
219 ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ ສຂ ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ໄຊຍະຈັກ 2222 0625 5575 7759 041 252371 041 252374 souksavanh@laovietbank.com.la
220 ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ທ່ານ ໄຊອຳພັນ ໄຊຍະສິມ 5533 7475 041 252799   041 252789 xayamphane@jdbbank.com.la
221 ສ/ບການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ສາຍໃຍສຳພັນ ທ່ານ ພູເງິນ ຈິນທະລາສີ 5675 5558 041 212596     Tadam2547@hotmail.com

© 2016,Savanakhet Chamber of Commerce and Industry(SCCI),Lao PDR

Designed and Developed by Cyberia, Vientiane, Laos